szkolenia kraków

Dom-Szkoleń-i-Doradztwa

Trening Przywództwa Sytuacyjnego

według koncepcji Kena BlanchardaKorzyści dla firmy

Poprawa jakości przywództwa, oprócz efektywniejszego wykonywania zadań, prowadzi do poprawy relacji na linii przełożony-podwładny, co powoduje, że pracownicy szybciej rozwijają kompetencje, łatwiej adaptują się do zmieniającego się otoczenia oraz chętniej akceptują nowe wyzwania. Błędy w zarządzaniu ludźmi i brak nastawienia przełożonych na ich rozwój powodują, że poziom kompetencji i zaangażowania pracowników ulega stopniowej regresji. Dlatego też przywództwo sytuacyjne jest tak ważne dla zwiększania efektywności i podnoszenia satysfakcji z pracy – czynników, które przekładają się na wymierne korzyści finansowe firmy.

 

 

Sugerowana grupa docelowa

 

Pakiet ma charakter wprowadzający w tematykę przywództwa sytuacyjnego. Potencjalną grupą docelową mogą być menadżerowie, początkujący lub z doświadczeniem ale nie biorący udziału wcześniej w szkoleniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub przywództwa. Szkolenie jest w szczególności przydatne dla osób które mają bezpośredni  kontakt z zespołem lub grupą podwładnych i na co dzień zarządzają ich pracą (menadżerowie średniego szczebla dużych firm, menadżerowie i właściciele firm MŚP)

 

 

Realizowane cele

 

 

 

 

Ramowy plan szkolenia

 

 

 

Zawartość pakietu


1. E-learning – lekcja wprowadzająca
2. Szkolenie stacjonarne – 8h (w tym: 40min przerwa na lunch i 2 x przerwa  10 minutowa)
3. Materiały szkoleniowe
4. Materiały dodatkowe przesłane przez trenera po szkoleniu (w tym materiał wypracowany przez uczestników podczas części warsztatowej, prezentacja)
5. Ćwiczenia wdrożeniowe dla uczestników
6. Pakiet 6 godzin doradztwa (spotkania osobiste, rozmowa telefoniczna lub doradztwo za pośrednictwem e-mail) dla uczestników w zakresie wdrożenia

 

Cena pakietu: 3 500 zł netto/dzień szkoleniowy

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

tel: 12 656 57 12,  512 577 065

e-mail: sprzedaz@domszkolen.com

Zniżki na szkolenia prosto na Twój e-mail. Zapisz się na Newsletter

Kalendarium zbliżających się szkoleń: