szkolenia kraków

Dom-Szkoleń-i-Doradztwa

Dom Szkoleń i Doradztwa dla sektora

Małych i Srednich Przedsiębiorstw (MSP)

Przeszkoliliśmy menedżerów i specjalistów z  wielu przedsiębiorstw, należących w głównie do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP). Dzięki temu bardzo dobrze znamy specyfikę tych firm, rozumiemy ich problemy i oczekiwania, mamy podobny punkt widzenia.
Jesteśmy solidną i rzetelną firmą. Koncentrujemy się na rzeczywistych potrzebach i użytecznych dla klientów rozwiązaniach, które pomagają przedsiębiorcom efektywnie konkurować na rynku.

 

 

W tej zakładce będziemy prezentować ważne dla sektora MSP raporty, artykuły, informacje.Polskie firmy narzekają na wysokie podatki,  21.06.2011

Badania, z których dowiecie się między innymi jakie elementy, zdaniem polskich przedsiębiorców najbardziej utrudniają założenie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz jak kształtują się oczekiwania badanych względem państwa i jego ingerencji w gospodarkę. Ciekawe wyniki i komentarze ekspertów.

 

Link do artykułu

Pobierz pełen raport

 

Koniunktura gospodarcza wg MŚP II kw. 2011,  21.06.2011

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Maison Institute począwszy od I kwartału 2011 zaczęły prowadzić badanie wśród reprezentatywnej pod względem ilości zatrudnianych pracowników, próby małych i średnich firm w Polsce (do 250 zatrudnionych) dotyczące koniunktury gospodarczej. Barometr gospodarczy ZPP jest publikowany co kwartał. Z II fali tego badania za II kwartał 2011 roku wynika, że barometr Gospodarczy ZPP w badanym okresie wyniósł 53,35 pkt (skala 1 - 100 pkt) i wzrósł w stosunku do ubiegłego kwartału o ponad 10 punktów.

 

Link do artykułu

 

 

Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców                              "Warunki działania firm w Polsce, Europie i na świecie", 2010

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców powstał 2010 roku i zrzesza małe i średnie firmy (do 250 zatrudnionych). ZPP jest organizacją o charakterze zawodowym, koncentrującą się na realizacji i ochronie interesów swoich członków oraz działaniach na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.

pobierz raport

 


Raport PARP o kondycji MSP za lata 2008-2009

PARP opublikował na swojej stronie kolejną edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Tegoroczna edycja Raportu obejmuje swą tematyką lata 2008-2009. Raport zawiera prezentację ogólnej kondycji sektora MSP opartą na danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz część ekspercką poświęconą wybranym zagadnieniom istotnym z punktu widzenia funkcjonowania sektora. W tegorocznym wydaniu część ekspercka poświęcona została znaczeniu kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorczości. Autorzy raportu skupili się na kwestiach istotnych dla polskich przedsiębiorstw: kompetencjach kadr i zawodach przyszłości, wpływie edukacji na wiedzę i postawy przedsiębiorcze młodych Polaków, informacjach strategicznych dla MSP, doskonaleniu kadr oraz monitorowaniu rynku pracy służącemu wsparciu polityki społecznej.

 

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009

 


Potrzeby szkoleniowe firm zatrudniających do 49 osób, 2007

Raport z ogólnopolskich badań. Dotyczy rozpoznania potrzeb i oczekiwań szkoleniowych firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Raport z badania PARP, 2007

Zniżki na szkolenia prosto na Twój e-mail. Zapisz się na Newsletter

Kalendarium zbliżających się szkoleń: