szkolenia kraków

Dom-Szkoleń-i-Doradztwa

Aktualności


01.02.2013
Projekt IQVet

 

IQVet to międzynarodowy projekt realizowany przez Dom Szkoleń i Doradztwa, którego celem jest stworzenie działającego w technologii mobilnej narzędzia IT do ewaluacji szkoleń lub kursów opartej o 4 stopniową metodologię oceny Kirkpatricka. Międzynarodowe partnerstwo z Norwegii, Grecji, Rumunii, Serbii i Polski opracowuje narzędzie EVAL, dzięki któremu możliwe będzie dokonanie ewaluacji prowadzonych szkoleń/kursów czy ich poszczególnych elementów w czasie rzeczywistym, co z pewnością umożliwi szybką reakcję i ewentualną modyfikację przebiegu szkolenia. Wszystko po to, aby  podnieść jakość i efektywność nauczania i uczenia się. EVAL to doskonałe narzędzie do "peer learning'u" wzmacniające interaktywność, a tym samym także atrakcyjność prowadzonych zajęć, które gwarantuje wzrost zaangażowania ze strony uczestników szkoleń. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost ich motywacji do podnoszenia poziomu wiedzy. Projekt realizowany w latach 2012-2014 współfinansowany jest w ramach funduszy Unijnych programu Lifelong Learning Leonardo da Vinci.

 

Englisg version:

 

 

IQVet is the international project implement by Dom Szkoleń i Doradztwa which aim is to create an ICT tool named EVAL working in the mobile technology systems. The EVAL is supporting the evaluation process of the trainings and courses based on 4 level Kircpatrick evaluation methodology. International partnership from Norway, Greece, Romania, Serbia and Poland is working on developing the EVAL tool. EVAL allows you to get an immediate assessment of training /courses by the use of immediate feedback offered towards the course, supporting the interactive learning activity on one hand and giving possibility to the teacher to modify the course in the real time in order to suit it better to the students' needs on the other. The tool is increasing the class communication, interaction and collaboration processes. That may enhance effective peer learning where students learn from their peers which increase the attractiveness of the trainings and influence on boosting the learning as well as teaching processes. Using the EVAL tool has a direct influence on rising students/training participants self-motivation factors in learning processes. The project is realized in 2012-2014 and coofinanced by the EU funds within the Lifelong Program Leonardo da Vinci.

 


powrót

Zniżki na szkolenia prosto na Twój e-mail. Zapisz się na Newsletter

Kalendarium zbliżających się szkoleń: