szkolenia kraków

Dom-Szkoleń-i-Doradztwa

Aktualności


07.11.2011
Byliśmy tam

W dniach 20-21 października 2011 roku odbył się w Krakowie krajowy warsztat na temat wpływu kryzysu na sytuację starszych pracowników. Wśród prelegentów spotkania, organizowanego w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, znaleźli się m.in. Czesława Ostrowska, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Andrzej Martynuska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Wallis Goelen z Komisji Europejskiej.

 

Uczestnicy warsztatów zajęli się kwestią obecnej sytuacji na rynku pracy osób starszych oraz sposobu, w jaki kryzys oddziaływał na pracowników w starszym wieku, zarówno w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi, jak i w kontekście zaburzeń w tendencjach długofalowych. Dyskusja objęła również problemy, na jakie natykają się osoby starsze poszukujące pracy: ryzyko długotrwałego braku zatrudnienia, ilość czasu potrzebna na znalezienie pracy, powody niepodejmowania działań zmierzających do znalezienia pracy.

 

Wśród uczestników spotkania znalazły się osoby związane z szeroko rozumianym rynkiem pracy. W warsztatach udział wzięła również Aleksandra Mykowska z Domu Szkoleń i Doradztwa. Przedstawiciele projektu Mobility Laboratory przedstawili europejskie badania „Labour Market Mobility of Senior Workers" obrazujące sytuację starszych pracowników na europejskim rynku pracy w aspekcie utrzymującej się recesji i wysokiej stopy bezrobocia.

powrót

Zniżki na szkolenia prosto na Twój e-mail. Zapisz się na Newsletter

Kalendarium zbliżających się szkoleń: